Radyo, Televizyon ve Sinema

Günümüzde sürekli değişerek gelişen ekonomik, sosyal ve teknolojik koşullar, bu alanlardaki bilginin de buna bağlı olarak aynı hızda bir yerden başka bir yere taşınması, her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. İletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler, bilimsel ve sanatsal ürünlerin üretim ve yayılım sürecine de etki etmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümümüzde disiplinlerarası bir olgu olarak iletişim temelli bilim ve sanat eserlerinin üretilmesinde, çağın toplumsal ve estetik normlarına özgü ürünlerin ortaya çıkarılması ve hedef kitlelere ulaştırılması amaç edinilmektedir. Bölümümüzün eğitsel odağında, sanatsal üretkenlik ve teknik bilgi/becerinin sentezlenmesi yer almaktadır. Bölüm öğrencilerine sanatsal, kültürel ve donanım odaklı kuramsal ve teknik bilgi/becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu hedef ve amaçlar doğrultusunda şekillenen bölümümüz, yeniliklere açık, dinamik ve güçlü kadrosuyla dikkat çekmektedir.  Sanatçı ve eğitimci yönleriyle ön plana çıkan eğitim kadromuz, sektörel ve teknik anlamda ulusal ve uluslararası üniversitelerle kurdukları bağlantıları, ülkemizin farklı üniversitelerindeki deneyimlerinden sahip oldukları sanatsal ve teknik altyapıları ile bölümümüze en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir.  

Bölümümüz 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, merkezi sistem sınavı ile ilk öğrencilerini almıştır.