2020-2021 Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Programı

02 Eki

  • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan Jean Monnet Burs Programının 2020- 2021 akademik yılına ilişkin başvurular 21 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Başvurular 5 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir. 2020-2021 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

· Kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

· Özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil) · Üniversitelerin akademik veya idari personeli

· Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir

2020-2021 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU (Tıklayınız)