LİSANS ÖĞRENCİLERİNE ÇAĞRI -Ankara Üniversitesi hakemli dergisi lisans öğrencilerinin makalelerine de yer verecektir

24 Tem

  • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Ankara Üniversitesi BİLGİ YÖNETİMİ adlı hakemli dergisi, 2. sayısından (Aralık 2018) itibaren lisans öğrencilerinin makalelerine de yer verecektir.

Derginin 'Lisans Öğrenci Makaleleri Bölümü'nde; lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik amacıyla 'Lisans Öğrenci Makalesi' olduğu belirtilerek Editör Kurulu ve Hakem Kurulu sürecinden geçen lisans öğrenci makaleleri yayınlanacaktır. Lisans öğrencilerinin makale yazma ve yayınlamalarının teşvik edilmesi zaman içerisinde akademik kazanca dönüşecektir.

Bu bölümün amacı, daha fazla nitelikli araştırmacıya, akademisyene ihtiyaç duyan ülkemizin bu ihtiyacını karşılamada katkı sağlamaktır. Dergi, üniversitelerin lisans öğrencilerini akademik çalışmalara ve akademik hayata teşvik etmek için lisans öğrencilerinin makalelerine yer vermeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Başta Bilgi ve Belge Yönetimi ile Bilişim alanında lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz olmak üzere Dergi'nin kapsadığı konularda lisans öğrencilerimizin makale çalışmaları ile katkılan beklenmektedir. Bilgi Yönetimi Dergisi'ne https://www.ankara.edu.tr ve http://dergipark.gov.tr/by adresinden erişilebilmektedir.