Yükseköğretim Kalite Kurulu ÖĞRENCİ ÜYESİ BAŞVURU ÇAĞRIS

12 Oca

  • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Tüm Duyurular

Sevgili Yükseköğretim Öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türk yükseköğretiminde kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması ile kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi faaliyetlerini yürüten idari mali özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir üst Kurul’dur.

Kurul 13 üyeden oluşmakta olup, üyelerden biri yükseköğretim öğrencisidir. Mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul’a dahil edilecektir.

Üye başvurusu için gerekli belgeler zip dosyası halinde 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar basvuru@yokak.gov.tr e-posta adresine iletilebilir. Başvuru sonucu https://yokak.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Ayrıntılı bilgi için: https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175