Öğretim Planları

Mimarlık Bölümü Öğretim Planı

Müzik Bölümü Öğretim Planı

Resim Bölümü  Öğretim Planı

Heykel Bölümü Öğretim Planı