Temel Sanat Bilimleri

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü, fakültemizin tüm bölümlerinin  faydalanabileceği temel sanat/tasarım dersleri ile kuramsal dersleri tasarlamak ve koordine etmek amacıyla öğrenci almayan bir bölüm olarak 2015 yılında kurulmuştur. Temel sanat öğelerinin kavranması ve bilgilerin hem uygulamalı hem de kuramsal alanda deneyimlenmesi için zorunlu ve seçmeli kategorilerde hazırlanan dersler, öğrencinin sanat ve tasarım alanlarına, geçmişin ve bugünün sanatına dair genel bir bakış açısı geliştirmesine katkıda bulunacaktır.

Çağımızın genel eğilimi doğrultusunda, sanatsal ve bilimsel disiplinler kendi sınırlarını aşarak birbirine yaklaşmakta ve etkileşime geçmektedir. Disiplinlerarasılık, sanat ve tasarım alanlarında önce kendi içinde bir zenginleşme yaratarak sınırların erimesini sağlamış, sonrasında sosyoloji, felsefe, çevrebilim, siyaset gibi farklı disiplinlerle ortak çalışma alanları üretmiştir. Çağdaş bir sanat eğitimi için bu bilinçle şekillenen sanat kavramları, sanat tarihi, estetik, sanat felsefesi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi, sanat yapıtları analizi, mitoloji ve ikonografi gibi kuramsal derslerle yapılandırılan Temel Sanat Bilimleri Bölümü, fakültemiz için bir ortak payda sağlamaktadır. Derslerin içerikleri ve kredileri belirlenirken diğer bölümlerin ihtiyaçları gözetilmekte ve programlar ortak bir çalışma sonucunda oluşturulmaktadır.

TEMEL SANAT BİLİMLERİ - DERS LİSTESİ (PDF formatı için tıklayınız)

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ TEMEL SANAT BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ

KREDİSİ

BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

KREDİSİ

TSB101 Temel Sanat Eğitimi I

2

TSB101 Temel Sanat Eğitimi II

2

TSB107 Sanat Kavramlarına Giriş I

2

TSB108 Sanat Kavramlarına Giriş II

2

TSB203 Sanat Tarihi I

2

TSB204 Sanat Tarihi II

2

TSB205 Estetik I

2

TSB206 Estetik II

2

TSB217 Mitoloji ve İkonografi I

2

TSB218 Mitoloji ve İkonografi II

2

TSB303 Sanat Tarihi III

2

TSB304 Sanat Tarihi IV

2

TSB317 Sanat Sosyolojisi

2

TSB318 Sanat Felsefesi

2

TSB403 Çağdaş Sanat I

2

TSB404 Çağdaş Sanat II

2

TSB413 Sanat Yazıları I

2

TSB414 Sanat Yazıları II

2

TSB415 Türk Sanatı I

2

TSB416 Türk Sanatı II

2

-TEMEL SANAT BİLİMLERİ BÖLÜMÜNÜN ETKİNLİKLERİ-