Hoşgeldiniz

Amacımız, Düzce Üniversitesi misyonu ve vizyonu bağlamında; ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak evrensel düşünce ve değerlere sahip;  özgün düşünen, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinlerarası işbirliği kurabilen, etik değerlere  bağlı, adalet duygusu gelişkin, toplum ve bilim dünyasına saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çoksesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmektir.

Hedefimiz, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana ilerlemenin temelini oluşturan sanat ve tasarım konusunda, eğitim ve öğretim kalitesini, günümüz sanat değerleri ve teknolojisi göz önünde bulundurarak artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kuruluş olmak, fakültemizi kültürel ve sanatsal alanda bir çekim merkezi haline getirmektir.